м.Київ, вул.Лаврська,9 корп.26

(територія Києво-Печерської лаври)

тел. 280 18 34

Щодня, окрім вт

з 10 до 17:00

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ


23  квітня - Музей театрального, музичного та кіномистецтва України

1. Дробот І., директор МТМК України  

Актуальні проблеми Музею театрального, музичного та  кіномистецтва України. Історія і сучасність.

2. Єрмакова Н., кандидат  мистецтвознавства,  пров.науковий  співробітник відділу науково-творчих досліджень, інформації та аналізу ІПСМ. 

Феномен музею в березільській культурі.

3. Марченко А.,ст. науковий співробітник відділу історії театру МТМК У  

Василь Василько - фундатор театрального музею в Україні (до 120-річчя від дня народження В. Василька).

4. Шепелюк В., начальник відділу використання інформації документів Центрального державного архіву-музею літератури і і мистецтва України. 

Особовий фонд Василя Василька в ЦДАМЛМ України.

5. Пилипчук Р., заслужений діяч мистецтв України, академік Національної академії мистецтв України,  кандидат мистецтвознавства, професор. 

Петро Рулін як історик українського театру. 

6. Бентя Ю.,завідувач сектора просвітньої та виставкової роботи відділу використання інформації документів ЦДАМЛМ України 

Невідомі сторінки біографії  П. Руліна   (за документами Галузевого державного архіву СБУ).

7. Сукало А.,канд.  історичних наук, голов. науковий співробітник  сектора  просвітньої та виставкової роботи відділу використання інформації документів ЦДАМЛМ України 

Особовий  фонд  П. Руліна   в  ЦДАМЛМ України   як   джерело  дослідження українського театрального мистецтва.

8. Сапьолкіна А., учений секретар МТМК України 

Комплектування музейної колекції театрального мистецтва в  історичному контексті: досвід і проблематика.

9. Мудрик В. , завідувач відділу  музики  МТМК України. 

Збиральницька  діяльність  відділу  музики: історія, сьогодення, перспективи.

10. Черкаський Л., пров.науковий співробітник відділу  УНМІ  МТМК України, засл. прац. культури України 

Меморіальні музичні інструменти  діячів  театру, музики і кіно  в  колекції  МТМК України. 

11. Лобода Т.,  ст. науковий співробітник   відділу  УНМІ  МТМК  України. 

Ретроспектива українських музичних інструментів доби  бароко   з  колекції  МТМК України.

12. Собіянський В., учений секретар  НЦТМ ім. Леся Курбаса  

До проблеми збереження архівів редакцій мистецьких  періодичних видань  (на прикладі архіву журналу   «Нове мистецтво»  у    фондах МТМК України).

13. Мелешкіна І.,  заступник директора з наукової роботи МТМК України 

Наукова концепція експозиції «Театральне мистецтво України».

14. Зоріна О., завідувач відділу кіно  МТМК  України 

Концепція музею кіномистецтва.

15. Пащенко А., ст.  науковий співробітник  відділу кіно  МТМК України 

Створення тематичного розділу «Українське поетичне кіно»  в рамках загальної концепції музею кіномистецтва.

16. Пітоєва-Лідер К.,  театрознавець, пров. спеціаліст  Літературно-меморіального музею М. Булгакова.  

Вчера, сегодня, завтра  экспозиционно-выставочного дела.

17. Чужинова  І., мол.  науковий співробітник  НЦТМ ім. Леся Курбаса.  

Проблема реконструкції вистави. 


 

24  квітня - Музей   Марії  Заньковецької

 

18. Бабанська Н.,  завідувач відділу  « Музей М. Заньковецької»   МТМКУ 

Епістолярна спадщина  Марії Заньковецької: до історії колекції та її дослідження.

19. Гінзбург Т.,учений секретар Всеросійського музейного об’єднання музичної  культури імені М.И. Глінки   (Москва) 

Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры им. М.И. Глинки в культурной жизни страны. Прошлое инастоящее.

20. Родіонов Д.,генеральний директор ДЦТМ ім. О.Бахрушина,доцент Російського ун-ту театрального мистецтва   (Москва) 

Расширение влияния театрального музея на культурное  пространство города  (на примере создания  нового  филиала  Театрального музея им. А.А.Бахрушина – Мемориального музея   театрального  художника  Давида Боровского).

21. Великанова О., зав. Філії  «Шереметєвський палац – Музей  музики»(Санкт-Петербурзький державний музей театрального і музичного    мистецтва ), заслужений працівник культури РФ  Шереметьевский дворец (Фонтанный дом)

Музей   музикиСанкт-Петербурга: воздействие историко-культурного   пространства на формирование музея. 

22. Скорульська Р., завідувач  відділу Музей Миколи Лисенка МВДУК 

До історії відтворення «Лисенкового дому»

23. Криворучка І.,головний зберігач   Музично-меморіального музеюСоломії Крушельницької у Львові  

Фондова збірка Музично-меморіального музею СоломіїКрушельницької у Львові: до історії комплектування  тапроблем збереження. 

24. Кінзерська Т., пров. науковий співробітник відділу історії театру 

Листи  Є. Зарницької  як документ епохи.

25. Черкашина-Губаренко М., доктор  мистецтвознавства, професор НАМУ ім. П. Чайковського 

Родинний   архів  Черкашиних-Губаренків  у  фондовій колекції Музею театрального,  музичного та кіномистецтва   України

26. Рудавіна І., аспірантка  Харківської Державної академії культури 

Притеатральні музеї Харкова – історія  і сучасність

27. Пермінова Г., завідувач  музею Севастопольського російського  драматичного театру ім.  А. Луначарського

История создания и современная деятельность музеяСевастопольского  русского драматического театра  им. А. Луначарского

28. Білавич Д.,  завідувач наукового відділу Музично-меморіального музею Соломії Крушельницької у Львові 

Тематичні виставки як форма комунікації в культурномусередовищі міста  (на прикладі діяльності Музично-меморіального музею Соломії Крушельницької у Львові)

29. Зубченко І., ст. науковий співробітник  відділу історії театру МТМКУ 

Розширення комунікативних форм роботи Музею театрального, музичного та кіномистецтва України з відвідувачами (учні початкової школи).

30. Шаповалова Н., завідувач відділу українських народних музичних  інструментів   МТМКУ 

Залучення інтерактивно-пізнавальних засобів у екскурсійній роботі відділу УНМІ з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку.

31. Таміліна І.,  науковий співробітник відділу довідкового апарату таобліку документів ЦДАМЛМ України Реконструкція портрета М.М. Філімонова (за документамиЦДАМЛМ України та ГДА СБУ).

32. Ковпак К., пров. науковий співробітник  відділу М. Заньковецької 

До історії портрета М.Заньковецької в ролі циганки Ази.

33. Найдюк О.,   здобувач  кафедри історії  музики етносів України і музичної критики   НАМУ   ім. П.І. Чайковського 

Репертуар хору Г.Г. Верьовки та ідеологічний кітч 1940-х -   50-х рр.  (за   документами особового фонду в ЦДАМЛМ України)

34. Валуца С., завідувач відділу історії театру МТМКУ 

«Маруся Богуславка» М. Старицького на сцені Київського театру ім. І. Франка: творчі компроміси, знахідки і втрати  (сучасний погляд  на проблему).

35. Кореняк О., науковий співробітник  відділу  музики МТМК У 

До питання про постановки “Запорожця за Дунаєм”  С. Гулака-Артемовського. До питання про постановки “Запорожця за Дунаєм”  С. Гулака-Артемовського.

За підсумками конференції видано збірник

титул збірника